Đăng Khuê – Tuyết Nhung

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duy Thành, Linh Xinh, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Lăng Cô

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 22

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 21

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 23

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 25

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 26

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 12

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 11

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 9

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 13

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 6

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 7

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 8

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 14

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 5

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 10

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 19

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 18

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 17

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 4

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 3

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 2

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 16

Đăng Khuê - Tuyết Nhung - dang khue tuyet nhung 15

Bài sau
Tất Thành – Lệ Hằng
Bài trước
Hữu Việt – Thanh Hương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu