Đại Quý – Minh Phương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Noo Trần, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hồ Xanh, Hội An

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong06.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong29.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong01.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong21.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong30.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong31.

 

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong03.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong04.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong05.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong02.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong07.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong08.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong09.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong10.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong11.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong12.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong13.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong14.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong15.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong16.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong17.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong18.Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong19.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong20.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong22.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong23.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong24.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong25.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong26.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong27.

Đại Quý - Minh Phương - Dai Quy Minh Phuong28.

Bài sau
Ngọc Thành – Lan Tiên
Bài trước
Xuân Hoàng – Lan Phương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu