Đại Hải – Thị Sang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 3

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 5

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 4

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 1

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 6

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 2

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 9

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 10

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 8

Đại Hải - Thị Sang - dai hai thi sang 7

Bài sau
Alexandre Colona – Jing Dao
Bài trước
Hữu Thành – Thanh Thuý

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu