Đại Hải – Hoàng My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Noo Trần, Trần Hiếu, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Cầu Tình Yêu, Hồ Xanh, Hội An

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 1

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 2

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 3

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 4

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 5

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 6

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 7

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 8

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 9

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 10

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 11

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 12

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 13

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 14

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 15

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 16

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 17

Đại Hải - Hoàng My - dai hai hoang my 18

Bài sau
Kevin – Oanh Kiều
Bài trước
Hoàng Anh – Hương Giang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu