Đắc Trung – Nhật Linh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, Uyên Vy
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Cát Vàng, Biển, Đà Nẵng

Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 2
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 3
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 4
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 5
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 6
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 7
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 8
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 9
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 10
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 11
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 12
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 13
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 14
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 15
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 16
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 17
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 18
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 19
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 20
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 21
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 22
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 23
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 24
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 25
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 26
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 27
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 28
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 29
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 30
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 31
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 32
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 33
Đắc Trung - Nhật Linh - dac trung nhat linh 34

Bài sau
Thành Nhân – Hồng Ngân
Bài trước
Matsuoka Tomohiro – Ngọc Trâm

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu