Công Vy – Cẩm Hiền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Linh Bo, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Huế, Lăng Cô, Nhà thờ, Phim trường

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 1

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 19

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 20

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 12

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 11

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 9

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 8

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 18

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 17

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 16

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 15

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 14

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 13

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 10

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 21

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 7

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 6

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 5

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 4

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 3

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien 2

Công Vy - Cẩm Hiền - cong vy cam hien

Bài sau
Đức Thịnh – Thanh Hằng
Bài trước
Ngọc Trâm – Ninh Khánh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu