Công Tiến – Kim An

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Biển, Hội An

Công Tiến - Kim An - cong tien kim an
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 2
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 3
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 4
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 5
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 6
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 7
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 8
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 9
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 10Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 11
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 12
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 13
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 14
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 15
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 16
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 17
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 18
Công Tiến - Kim An - cong tien kim an 19

Bài sau
Xuân Lục – Ngọc Ánh
Bài trước
Huang Yu – Tùng Diệp

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu