Công Hoàng – Ngọc Trinh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duy Thành, Hoàng Quốc Hội, Thanh Chimi, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 2

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 1

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 3

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 4

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 5

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 6

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 7

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 8

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 9

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 10

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 11

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 12

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 13

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 14

Công Hoàng - Ngọc Trinh - cong hoang ngoc trinh 15

Bài sau
Hữu Nam – Thị Huê
Bài trước
Kwong Kit – Lok Alison

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu