Công Hải – Lê Hà

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Bùi Thu Loan, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đại Nội Huế, Huế

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 1

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 2

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 3

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 4

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 5

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 6

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 7

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 8

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 9

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 10

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 11

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 12

Công Hải - Lê Hà - cong hai le ha 13

Bài sau
Nikki – Elise (Phóng sự cưới)
Bài trước
Cường Red – Thảo My

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu