Cô dâu Phương Thảo

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Phì Phú, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, street style

Cô dâu Phương Thảo - 18.Untitled

Cô dâu Phương Thảo - 02.QU0 7917

Cô dâu Phương Thảo - 01.QU0 7853

Cô dâu Phương Thảo - 05.QU0 8071

Cô dâu Phương Thảo - 03.QU0 8012

Cô dâu Phương Thảo - 06.QU0 8081

Cô dâu Phương Thảo - 17.QU0 8398 copy

Cô dâu Phương Thảo - 16.QU0 8297

Cô dâu Phương Thảo - 15.QU0 8266

Cô dâu Phương Thảo - 12.QU0 8233

Cô dâu Phương Thảo - 09.QU0 8150

Cô dâu Phương Thảo - 10.QU0 8156

Cô dâu Phương Thảo - 14.QU0 8251

Cô dâu Phương Thảo - 08.QU0 8143

Cô dâu Phương Thảo - 11.QU0 8201

Cô dâu Phương Thảo - 07.QU0 8098

Bài sau
Đình Phong – Minh Phước
Bài trước
Văn Tiến – Ngọc Hà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu