Cô dâu Huyền Trang

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khương Xoăn, Kim Huyền, Thịnh Trần
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa

Cô dâu Huyền Trang - 1 5

Cô dâu Huyền Trang - 2 6

Cô dâu Huyền Trang - 3 5

Cô dâu Huyền Trang - 4 5

Cô dâu Huyền Trang - 5 4

Cô dâu Huyền Trang - 6 4

Cô dâu Huyền Trang - 7 4

Cô dâu Huyền Trang - 8 4

Cô dâu Huyền Trang - 9 4

Cô dâu Huyền Trang - 10 2

Cô dâu Huyền Trang - 11 3

Cô dâu Huyền Trang - 12 3

Cô dâu Huyền Trang - 13 2

Cô dâu Huyền Trang - 14 1

Cô dâu Huyền Trang - 15 1

Cô dâu Huyền Trang - 16 1

Cô dâu Huyền Trang - 17 1

Cô dâu Huyền Trang - 18 1

Cô dâu Huyền Trang - 19 1

Cô dâu Huyền Trang - 20

Cô dâu Huyền Trang - 21

Cô dâu Huyền Trang - 22

Cô dâu Huyền Trang - 23

Cô dâu Huyền Trang - 24

Bài sau
Triệu Long – Tùng Quyên
Bài trước
Thanh Tú – Khánh Linh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu