Chung Chiến – Nguyễn Bình

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Đèo Hải Vân, Lăng Cô

Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 2
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 3
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 4
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 5
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 6
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 7
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 8
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 9
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 10
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 11
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 12
Chung Chiến - Nguyễn Bình - chung chien nguyen binh 13

Bài sau
Hình cưới đẹp Lăng Cô
Bài trước
Hình cưới đẹp Đèo Hải Vân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu