Chun Wei Hsu – Minh Hằng

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đà Nẵng

Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 2
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 3
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 4
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 5
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 6
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 7
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 8
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 9
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 10
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 11
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 12
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 13
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 14
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 15
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 16
Chun Wei Hsu - Minh Hằng - chun wei hsu minh hang 17

Bài sau
Việt Cường – Thuỳ Trang
Bài trước
Anh Tuấn – Phương Trang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới