Hoàng Long – My My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Quốc Phạm, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Studio - Phim Trường

Hoàng Long - My My - 10.QU0 3861 1

Hoàng Long - My My - 11.QU0 3864 1

Hoàng Long - My My - 09.QU0 3853 1

Hoàng Long - My My - 08.QU0 3846

Hoàng Long - My My - 13.QU0 3872 1

Hoàng Long - My My - 12.QU0 3867 1

Hoàng Long - My My - 06.QU0 3621

Hoàng Long - My My - 02.QU0 3542

Hoàng Long - My My - 03.QU0 3547

Hoàng Long - My My - 04.QU0 3586

Hoàng Long - My My - 07.QU0 3718

Hoàng Long - My My - 01.IMG 8777

Hoàng Long - My My - 25.QU0 4274 1

Hoàng Long - My My - 22.QU0 4220 1

Hoàng Long - My My - 21.QU0 4201 1

Hoàng Long - My My - 20.QU0 4189 1

Hoàng Long - My My - 07.QU0 3823

Hoàng Long - My My - 03.IMG 8782

Hoàng Long - My My - 02.IMG 8781

Hoàng Long - My My - 06.QU0 3762

Hoàng Long - My My - 18.QU0 4036 1

Hoàng Long - My My - 16.QU0 4003 1

Hoàng Long - My My - 19.QU0 4057 1

Hoàng Long - My My - 14.QU0 3985 1 copy

Hoàng Long - My My - 10.QU0 3926

Hoàng Long - My My - 12.QU0 3939

Hoàng Long - My My - 13.QU0 3966

Hoàng Long - My My - 08.QU0 3886

Bài sau
Như Trí – Hương Nguyên
Bài trước
Quang Hiếu – Thuỷ Thuỷ

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills - 162becb4f1455d70b8e44 800x400

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills

Nói đến Đà Nẵng, không ai là không biết đến một địa điểm được coi là “đặc sản” của nơi đây. Vừa là địa điểm hấp dẫn. Còn là địa điểm chụp ảnh cưới hoành…
Menu