Chris – Hạnh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Đinh Lê, Thanh Huyền, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Yên Retreat

Chris - Hạnh - Chris Hạnh05.13

Chris - Hạnh - Chris Hạnh06.14

Chris - Hạnh - Chris Hạnh07.15

Chris - Hạnh - Chris Hạnh08.16

Chris - Hạnh - Chris Hạnh09.17

Chris - Hạnh - Chris Hạnh10.18

Chris - Hạnh - Chris Hạnh11.19

Chris - Hạnh - Chris Hạnh13.20

Chris - Hạnh - Chris Hạnh14.21

Chris - Hạnh - Chris Hạnh15.22

Chris - Hạnh - Chris Hạnh16.23

Chris - Hạnh - Chris Hạnh17.24

Chris - Hạnh - Chris Hạnh29.97551907 1382992095226991 3862828534447734784 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh28.97484017 1382992428560291 8882453441457160192 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh30.97594710 1382992385226962 304419615423856640 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh32.97992584 1382992195226981 1713128356905484288 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh31.97822049 1382992135226987 2731584382618828800 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh25.97033635 1382991651893702 6518680325671878656 o 1

Chris - Hạnh - Chris Hạnh33.97994008 1382991671893700 8306207931439775744 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh34.98001695 1382991691893698 1008126668021170176 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh35.98036334 1382991891893678 2192341347296346112 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh36.98450655 1382991918560342 2612916987440922624 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh27.97117355 1382991928560341 5746488481941553152 o

Chris - Hạnh - Chris Hạnh22.7

Chris - Hạnh - Chris Hạnh21.6

Chris - Hạnh - Chris Hạnh19.4

Chris - Hạnh - Chris Hạnh18.3

Chris - Hạnh - Chris Hạnh04.12

Chris - Hạnh - Chris Hạnh03.11

Chris - Hạnh - Chris Hạnh02.10

Chris - Hạnh - Chris Hạnh01.1

Chris - Hạnh - Chris Hạnh12.2

Bài sau
Văn Phúc – Thuỳ Trang
Bài trước
Minh Tuấn – Phương Trinh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu