Chris Gabel – Phương Quỳnh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Kim Huyền, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 5

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 3

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 10

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 9

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 4

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 11

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 2

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 7

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 8

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 1

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 12

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 13

Chris Gabel - Phương Quỳnh - chris gabel phuong quynh 14

Bài sau
Quốc Bảo – Bích Trâm
Bài trước
Quốc Nhật – Thanh Thuý

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu