Chí Thắng – Hương Lan

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duc Lee, Quốc Phạm, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Chí Thắng - Hương Lan - 1.1

Chí Thắng - Hương Lan - 2.10

Chí Thắng - Hương Lan - 3.2

Chí Thắng - Hương Lan - 5.4

Chí Thắng - Hương Lan - 8.8

Chí Thắng - Hương Lan - 6.5

Chí Thắng - Hương Lan - 7.6

Chí Thắng - Hương Lan - 4.3

Chí Thắng - Hương Lan - 9.9

Chí Thắng - Hương Lan - 1.11

Chí Thắng - Hương Lan - 2.12

Chí Thắng - Hương Lan - 3.13

Chí Thắng - Hương Lan - 4.14

Chí Thắng - Hương Lan - 5.15

Chí Thắng - Hương Lan - 6.16

Chí Thắng - Hương Lan - 7.17

Chí Thắng - Hương Lan - 8.18

Chí Thắng - Hương Lan - 1.1 2

Chí Thắng - Hương Lan - 2.2 1

Chí Thắng - Hương Lan - 3.3 1

Chí Thắng - Hương Lan - 4.4

Chí Thắng - Hương Lan - 5.5

Chí Thắng - Hương Lan - 6.6

Bài sau
Kim Cương – Ngọc Vi
Bài trước
Quốc Trung – Thanh Nhàn

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu