Chí Tài – Yến Nhi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Lê Nam
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Công viên châu Á, Hội An, Novotel

Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 2
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 3
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 4
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 5
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 6
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 7
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 8
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 9
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 10
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 11
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 12
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 13
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 14
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 15
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 16
Chí Tài - Yến Nhi - chi tai yen nhi 17

Bài sau
Văn Hiếu – Kim Oanh
Bài trước
Tuấn Anh – Lê Nhung

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu