Chị Nhi

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bãi Đa, Biển

Chị Nhi - chi nhi

Chị Nhi - chi nhi 14

Chị Nhi - chi nhi 11

Chị Nhi - chi nhi 13

Chị Nhi - chi nhi 15

Chị Nhi - chi nhi 19

Chị Nhi - chi nhi 18

Chị Nhi - chi nhi 16

Chị Nhi - chi nhi 4

Chị Nhi - chi nhi 3

Chị Nhi - chi nhi 2

Chị Nhi - chi nhi 1

Chị Nhi - chi nhi 5

Chị Nhi - chi nhi 6

Chị Nhi - chi nhi 7

Chị Nhi - chi nhi 8

Chị Nhi - chi nhi 9

Chị Nhi - chi nhi 10

Chị Nhi - chi nhi 12

Bài sau
Ngọc Trâm – Ninh Khánh
Bài trước
Văn Khánh – Như Ý

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Menu