Chang Lu – Quý Phương

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Đà Nẵng

Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 2
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 3
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 4
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 5
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 6
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 7
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 8
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 9
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 10
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 11
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 12
Chang Lu – Quý Phương - chang lu – quy phuong 13

Bài sau
Đỗ Lộc – Thanh Hương
Bài trước
Thành Nhân – Hồng Ngân

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu