Cẩm Hưng – Bửu Như

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Quốc Phạm, Song Nữ
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Hội An

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 16

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 17

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 11

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 19

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 18

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 4

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 3

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 5

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 6

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 7

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 9

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 10

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 15

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 14

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 13

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 8

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 22

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 21

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 20

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 2

Cẩm Hưng - Bửu Như - cam hung buu nhu 1

Bài sau
Văn Tân – Kim Hoàng
Bài trước
Phước Tài – Hồng Hà

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu