Bernard Yeow – Emily Mak

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Hải, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An

Bernard Yeow - Emily Mak - 07.QU0 4779

Bernard Yeow - Emily Mak - 01.1.2

Bernard Yeow - Emily Mak - 02.2.3

Bernard Yeow - Emily Mak - 05.My New Project 04

Bernard Yeow - Emily Mak - 04.My New Projec03

Bernard Yeow - Emily Mak - 03.LAYOUT KH 24.5 06

Bernard Yeow - Emily Mak - 08.QU0 4854

Bernard Yeow - Emily Mak - 06.QU0 4744

Bernard Yeow - Emily Mak - 16.My New Project 05

Bernard Yeow - Emily Mak - 12.My New Project07

Bernard Yeow - Emily Mak - 19.My New Project 08

Bernard Yeow - Emily Mak - 15.My New Project11

Bernard Yeow - Emily Mak - 22.My New Project 11

Bernard Yeow - Emily Mak - 21.My New Project 10

Bernard Yeow - Emily Mak - 13.My New Project09

Bernard Yeow - Emily Mak - 20.My New Project 09

Bernard Yeow - Emily Mak - 23.My New Project 12

Bernard Yeow - Emily Mak - 24.My New Project 13

Bernard Yeow - Emily Mak - 26.My New Project 15

Bernard Yeow - Emily Mak - 32.My New Project 16

Bernard Yeow - Emily Mak - 29.My New Project16

Bernard Yeow - Emily Mak - 28.My New Projec16

Bernard Yeow - Emily Mak - 27.My New Proje16

Bernard Yeow - Emily Mak - 30.My New Project17

Bernard Yeow - Emily Mak - 33.My New Project 17

Bernard Yeow - Emily Mak - 34.My New Project 18

Bernard Yeow - Emily Mak - 31.My New Project18

Bài sau
Love & Classic Car Concept
Bài trước
Xuân Tiến – Thanh Hương

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills - 162becb4f1455d70b8e44 800x400

Chụp hình cưới trên cây Cầu Vàng Bà Nà Hills

Nói đến Đà Nẵng, không ai là không biết đến một địa điểm được coi là “đặc sản” của nơi đây. Vừa là địa điểm hấp dẫn. Còn là địa điểm chụp ảnh cưới hoành…
Menu