Bay Dong – Tran Pham

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Bồ Câu, Đà Nẵng, Resort

Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 2
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 3
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 4
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 5
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 6
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 7
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 8
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 9Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 10
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 11
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 12
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 13
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 14
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 15
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 16
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 17
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 18
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 19
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 20
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 21
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 22
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 23
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 24
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 25
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 26
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 27
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 28
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 29
Bay Dong - Tran Pham - bay dong tran pham 30

Bài sau
Đoàn Thiên – Đông Sương
Bài trước
Hữu Trí – Cẩm Tú

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu