Bảo Quốc – Trà My

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Kim Huyền, Quốc Phạm
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Đà Nẵng

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 16

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 11

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 13

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 14

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 12

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 15

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 17

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 3

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 4

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 5

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 6

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 7

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 8

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 9

Bảo Quốc - Trà My - luu ban nhap tu dong 10

 

Bài sau
Hữu Vương – Lan Anh
Bài trước
Gorgeous Red Concept

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu