Bá Tấn – Hoàng Yến

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hoàng Quốc Hội, Linh Bo
Địa điểm chụp: Đồi Thiên An, Huế

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 1

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 2

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 13

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 14

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 15

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 16

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 3

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 4

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 5

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 6

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 7

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 8

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 9

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 10

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 11

Bá Tấn - Hoàng Yến - ba tan hoang yen 12

Bài sau
Hoàng Dũ – Thu Trần
Bài trước
Hoài Dũng – Bích Châu

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu