Anh Tùng – Tú Anh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Lý Sơn

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 1

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 4

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 11

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 14

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 5

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 21

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 2

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 18

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 23

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 17

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 16

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 20

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 19

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 22

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 3

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 6

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 8

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 9

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 13

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 12

Anh Tùng - Tú Anh - anh tung tu anh 15

Bài sau
Jin Feng – Trà My
Bài trước
Gia Vương – Thu Hằng

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu