Anh Tuấn – Tố Nga

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Khương Xoăn, Tân Trần, Thắng Nguyễn
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Cầu bán nguyệt, Đồi Thiên An, Hồ Khe Ngang, Huế, Yên Retreat

Anh Tuấn - Tố Nga - 11.TAN 5053

Anh Tuấn - Tố Nga - 20.THAG6085

Anh Tuấn - Tố Nga - 12.TAN 5068

Anh Tuấn - Tố Nga - 17.THAG6001

Anh Tuấn - Tố Nga - 18.THAG6015

Anh Tuấn - Tố Nga - 19.THAG6028

Anh Tuấn - Tố Nga - 05.TAN 4905

Anh Tuấn - Tố Nga - 06.TAN 4967 copy

Anh Tuấn - Tố Nga - 16.THAG5928

Anh Tuấn - Tố Nga - 10.TAN 5028

Anh Tuấn - Tố Nga - 07.TAN 4986

Anh Tuấn - Tố Nga - 08.TAN 5001

Anh Tuấn - Tố Nga - 6.6 3

Anh Tuấn - Tố Nga - 2.2 4

Anh Tuấn - Tố Nga - 7.7 3

Anh Tuấn - Tố Nga - 3.3 4

Anh Tuấn - Tố Nga - 5.5 5

Anh Tuấn - Tố Nga - 4.4 5

Anh Tuấn - Tố Nga - 2.2 2

Anh Tuấn - Tố Nga - 1.1 2

Anh Tuấn - Tố Nga - 3.3 1

Anh Tuấn - Tố Nga - 4.4

Anh Tuấn - Tố Nga - 5.5

Anh Tuấn - Tố Nga - 6.6

Anh Tuấn - Tố Nga - 7.7

Anh Tuấn - Tố Nga - 8.K 4

Anh Tuấn - Tố Nga - 4.4 1

Anh Tuấn - Tố Nga - 3.3

Anh Tuấn - Tố Nga - 5.5 1

Anh Tuấn - Tố Nga - 6.6 1

Anh Tuấn - Tố Nga - 7.7 1

Anh Tuấn - Tố Nga - 7.7

Anh Tuấn - Tố Nga - 4.4

Anh Tuấn - Tố Nga - 5.5

Anh Tuấn - Tố Nga - 6.6

Anh Tuấn - Tố Nga - 3.2

Anh Tuấn - Tố Nga - 2.111

Anh Tuấn - Tố Nga - 1.1 1

Anh Tuấn - Tố Nga - 08.3

Anh Tuấn - Tố Nga - 07.2

Anh Tuấn - Tố Nga - 10.6

Anh Tuấn - Tố Nga - 09.4

Anh Tuấn - Tố Nga - 12.8

Anh Tuấn - Tố Nga - 01.1

Anh Tuấn - Tố Nga - 06.14

Anh Tuấn - Tố Nga - 05.13

Anh Tuấn - Tố Nga - 03.11

Anh Tuấn - Tố Nga - 04.12

Bài sau
Hinh Nguyễn – Ly Nguyễn
Bài trước
Hình cưới đẹp Tố Hữu Manor Crown – Huế

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu