Anh Tuấn – Thuý Nga

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Cường red, ĐInh Phương, Hoàng Quốc Hội
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Phim trường, Yên Retreat

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT12.2

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT22.8

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT23.9

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT16.23

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT19.5

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT21.7

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT17.3

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT02.10

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT11.19

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT01.1

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT18.4

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT20.6

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT10.18

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT14.21

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT15.22

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT03.11

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT13.20

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT04.12

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT08.16

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT06.14

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT05.13

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT07.15

Anh Tuấn - Thuý Nga - AT09.17

Bài sau
Concept Basic Background
Bài trước
Xuân Viên – Phương Uyên

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu