Anh Thắng – Yến Trinh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Hiếu Jose, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bà Nà, Biển, Hội An

Anh Thắng - Yến Trinh - Untitled 1
Anh Thắng - Yến Trinh - 20 3
Anh Thắng - Yến Trinh - 18 3
Anh Thắng - Yến Trinh - 21 3
Anh Thắng - Yến Trinh - 22 3
Anh Thắng - Yến Trinh - 23 1
Anh Thắng - Yến Trinh - 19 3
Anh Thắng - Yến Trinh - 17 3
Anh Thắng - Yến Trinh - 16 4
Anh Thắng - Yến Trinh - 15 4
Anh Thắng - Yến Trinh - 6 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 5 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 7 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 8 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 9 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 10 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 11 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 12 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 13 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 14 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 2 6
Anh Thắng - Yến Trinh - 1 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 3 5
Anh Thắng - Yến Trinh - 4 5

Bài sau
Phi Long – Ý Nhi
Bài trước
Tòng Hưng – Lan Anh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu