Anh Khoa – Lương Huyền

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Duy Thành, Tân Trần, Trang Hoàng
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Biển, Đường cong Intercon, Ngũ Hành Sơn, Studio - Phim Trường

Anh Khoa - Lương Huyền - 3.TAN 6240

Anh Khoa - Lương Huyền - 4.TAN 6243

Anh Khoa - Lương Huyền - 6.TAN 6293

Anh Khoa - Lương Huyền - 5.TAN 6254

Anh Khoa - Lương Huyền - 2.TAN 6179

Anh Khoa - Lương Huyền - 1.TAN 6176

Anh Khoa - Lương Huyền - 3.TAN 6866 copy

Anh Khoa - Lương Huyền - 5.TAN 6927

Anh Khoa - Lương Huyền - 6.TAN 6936

Anh Khoa - Lương Huyền - 2.TAN 6862

Anh Khoa - Lương Huyền - 1.TAN 6858

Anh Khoa - Lương Huyền - 4.TAN 6885

Anh Khoa - Lương Huyền - 05.2

Anh Khoa - Lương Huyền - 12.3

Anh Khoa - Lương Huyền - 03.10

Anh Khoa - Lương Huyền - 02.1

Anh Khoa - Lương Huyền - 01.09

Anh Khoa - Lương Huyền - 07.21

Anh Khoa - Lương Huyền - 06.20

Anh Khoa - Lương Huyền - 04.18

Anh Khoa - Lương Huyền - 08.23

Anh Khoa - Lương Huyền - 09.25

Anh Khoa - Lương Huyền - 10.26

Anh Khoa - Lương Huyền - 11.27

Bài sau
Thúy Hằng – Quỳnh Tú
Bài trước
Kim Cương – Ngọc Vi

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu