Alexandre Colona – Jing Dao

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Thanh Huyền, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Resort

Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 3
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 4
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 2
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 1
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 5
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 8
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 9
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 6
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 7
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 10
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 11
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 12
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 13
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 14
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 15
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 16
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 17
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 18
Alexandre Colona - Jing Dao - alexandre colona jing dao 19

Bài sau
Đức Long – Hồng Ngọc
Bài trước
Đại Hải – Thị Sang

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu