Trọng Thắng – Thanh Minh

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: ĐInh Phương, Trần Hiếu
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Đa, Bầy Dê, Hội An, Studio - Phim Trường

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 43

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 54

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 65

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 66

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 67

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 68

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 69

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 70

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 71

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 50

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 49

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 48

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 47

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 46

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 45

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 44

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 58

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 57

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 56

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 55

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 53

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 52

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 51

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 59

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 60

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 61

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 62

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 63

Trọng Thắng - Thanh Minh - luu ban nhap tu dong 64

Bài sau
Hoàng Vũ – Kim Ngân
Bài trước
Ngọc Sơn – Hồng Hảo

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu