Thanh Tùng – Tố Uyên

MAI WEDDING
Ekip thực hiện: Da Nang Photography, Thuý Artist
Địa điểm chụp: Album Ảnh Cưới Đẹp, Bãi Cát Vàng, Hội An

Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 2
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 3
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 4
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 5
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 6
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 7
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 8
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 9
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 10
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 11
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 12
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 13
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 14
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 15
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 16
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 17
Thanh Tùng - Tố Uyên - thanh tung to uyen 18

Bài sau
Duy Phùng – Ngọc Hương
Bài trước
Thanh Tùng – Kiều Oanh

Đánh giá của khách hàng

Đánh giá review studio chụp hình cưới tại Đà Nẵng. Xem các review đánh giá mới của khách hàng đã chụp ảnh cưới tại Mai Wedding để có thêm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm chụp ảnh cưới

Menu